ข้อมูลติดต่อ

map

ดร.จิตติ มังคละศิริ

ห้องปฏิบัติการการประเมินวัฏจักรชีวิต
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์: 02-564-6500 ต่อ 4063

โทรสาร: 02-5646404 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.