กลับหน้าเว็บหลัก

ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของประเทศไทย

เงื่อนไขการค้นหา
Keyword :    กลุ่ม LCI :    ประเภท : G to G   G to G Literature   C to G   (หากไม่ติ๊กเลยหมายถึงแสดงทั้งหมด)
  แสดงหน้าละ : รายการ             
หมายเหตุสถานะฐานข้อมูล : กำลังดำเนินการ = กำลังดำเนินการ   แก้ไข = แก้ไข   เสร็จสิ้น = เสร็จสิ้น   สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ = สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้   
กลุ่มชื่อกลุ่มหลักกลุ่มย่อยรายละเอียดG to GG to G LiteratureC to GRef. Year
WG10 : OTHERS Process การขึ้นรูปโลหะสำหรับตู้เย็น Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2552
WG10 : OTHERS Process การขึ้นรูปโฟมสำหรับตู้เย็น Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2552
WG10 : OTHERS PCB Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2552
WG10 : OTHERS Transistor Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2552
WG10 : OTHERS Fix Resistor Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2552
WG10 : OTHERS Capacitor Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2552
WG10 : OTHERS Diode Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2552
WG10 : OTHERS LED Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2552
WG10 : OTHERS ลวดทองแดงอาบน้ำยา Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2552
WG10 : OTHERS Heat Sink Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2552
WG10 : OTHERS PCBA ที่ใช้สำหรับเครื่องปรับอากาศ Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2552
WG10 : OTHERS PCBA ที่ใช้สำหรับเครื่องซักผ้า Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2552
WG10 : OTHERS PCBA ที่ใช้สำหรับตู้เย็น Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2552
WG10 : OTHERS PCBA ที่ใช้สำหรับเครื่องรับโทรทัศน์สี Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2552
WG10 : OTHERS จอ LCD สำหรับเครื่องรับโทรทัศน์สี Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2552
WG10 : OTHERS สกรู/น๊อต สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2552
WG10 : OTHERS สายไฟที่ใช้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2552
WG10 : OTHERS สายไฟขนาดเล็กที่ใช้ในแผงวงจรไฟฟ้า Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2552
WG10 : OTHERS หม้อแปลงขนาดเล็ก (<100 VA) Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2552
WG10 : OTHERS หม้อแปลงขนาดกลาง (100-1000 VA) Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2552
WG10 : OTHERS มอเตอร์ขนาดเล็ก (< 1 Hp) Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2552
WG10 : OTHERS มอเตอร์ขนาดกลาง (1-5 Hp) Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2552
WG10 : OTHERS ไอซีชนิดพลาสติกมีขา Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2552
WG10 : OTHERS ไอซีชนิดพลาสติกไม่มีขา Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2552
WG10 : OTHERS ไอซีชนิดเซรามิก Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2552
WG10 : OTHERS Loader (DVD) Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2555
WG10 : OTHERS Reader Unit (DVD) Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2555
WG10 : OTHERS Antenna (DVD, เครื่องขยายเสียง) Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2555
WG10 : OTHERS LCD Panel (DVD) Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2555
WG10 : OTHERS PCB Assy. (DVD, เครื่องขยายเสียง) Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2555
WG10 : OTHERS Switching Adapter (DVD) Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2555
WG10 : OTHERS Speaker (DVD, เครื่องขยายเสียง) Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2555
WG10 : OTHERS Cabinet (เครื่องขยายเสียง) Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2555
WG10 : OTHERS Process การขึ้นรูปพลาสติกสำหรับเครื่องเล่น DVD, เครื่องขยายเสียง Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2555
WG10 : OTHERS Process การขึ้นรูปโลหะสำหรับเครื่องเล่น DVD (Base, Top and Side Cover) Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2555
WG10 : OTHERS Magnetron Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2555
WG10 : OTHERS Fan Blade (ไมโครเวฟ) Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2555
WG10 : OTHERS Glass Tray (ไมโครเวฟ) Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2555
WG10 : OTHERS Power Supply Assy. (ไมโครเวฟ) Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2555
WG10 : OTHERS Timer Motor Assy. (ไมโครเวฟ) Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2555
WG10 : OTHERS PCb Assy. (ไมโครเวฟ, หม้อหุงข้าว, กระติกน้ำร้อน) Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2555
WG10 : OTHERS Heater Plate (หม้อหุงข้าว) Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2555
WG10 : OTHERS Warm Heater (หม้อหุงข้าว) Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2555
WG10 : OTHERS Air Pump Assy. (กระติกน้ำร้อน) Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2555
WG10 : OTHERS Process การขึ้นรูปพลาสติกสำหรับไมโครเวฟ, หม้อหุงข้าว, กระติกน้ำร้อน Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2555
WG10 : OTHERS Process การขึ้นรูปโลหะสำหรับไมโครเวฟ (Cavity Front, Base, Top Cover) หม้อหุงข้าว (Inner Pot, Outer Pot, Outer Body, Aluminium Lid), กริกน้ำร้อน (Inner Pot, Outer Body, Stainless Lower Lid) Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2555
WG10 : OTHERS Copper Bus Bar Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2555
WG10 : OTHERS Porcelain Bushing Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2555
WG10 : OTHERS Insulator Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2555
WG10 : OTHERS Circuit Breaker Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2555
WG10 : OTHERS Relay Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2555
WG10 : OTHERS PCB Assy (เครื่องตัดวงจรไฟฟ้า) Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2555
WG10 : OTHERS Process การขึ้นรูปพลาสติกสำหรับเครื่องตัดต่อวงจรไฟฟ้า Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2555
WG10 : OTHERS Process การขึ้นรูปโลหะสำหรับเครื่องตัดต่อวงจรไฟฟ้า Electric&Electronic Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2555
WG10 : OTHERS ยางเรเดียลสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล Automotive Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2555
WG10 : OTHERS ยางผ้าใบสำหรับรถบรรทุก Automotive Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2555
WG10 : OTHERS ยางผ้าใบสำหรับรถจักรยานยนต์ Automotive Parts เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2555
WG10 : OTHERS น้ำยาเคลือบเงาโลหะ Mateial เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2555
WG10 : OTHERS ทินเนอร์ Mateial เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2555
WG10 : OTHERS น้ำมันวานิช Mateial เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2555
On going ไม้ยูคาลิปตัส (Literature) Literature กำลังดำเนินการ กำลังดำเนินการ 2555
On going เห็ดหอม ( Literature) Literature กำลังดำเนินการ กำลังดำเนินการ 2555
On going งา ( Literature) Literature กำลังดำเนินการ กำลังดำเนินการ 2555
On going ปุ๋ยหมักผักตบชวา (Literature) Literature กำลังดำเนินการ กำลังดำเนินการ 2555
On going หอยแครง (Literature) Literature กำลังดำเนินการ กำลังดำเนินการ 2555
On going หอยแมลงภู่ (Literature) Literature กำลังดำเนินการ กำลังดำเนินการ 2555
On going หอยหวาน (เลี้ยง Cement) (Literature) Literature กำลังดำเนินการ กำลังดำเนินการ 2555
On going หอยหลอด (Literature) Literature กำลังดำเนินการ กำลังดำเนินการ 2555
On going ปลากระพงขาว (Literature) Literature กำลังดำเนินการ กำลังดำเนินการ 2555
On going ปลากะรัง (ปลาเก๋า) (Literature) Literature กำลังดำเนินการ กำลังดำเนินการ 2555
On going กุ้งขาวแวนนาไม (Literature) Literature กำลังดำเนินการ กำลังดำเนินการ 2555
On going ปลาทับทิม (Literature) Literature กำลังดำเนินการ กำลังดำเนินการ 2555
On going ปลาช่อน (Literature) Literature กำลังดำเนินการ กำลังดำเนินการ 2555
On going ปลาสวาย (Literature) Literature กำลังดำเนินการ กำลังดำเนินการ 2555
On going เป็ดเนื้อ (ฟาร์มควบคุมอากาศ) (Literature) Literature กำลังดำเนินการ กำลังดำเนินการ 2555
On going น้ำมันงา (Literature) Literature กำลังดำเนินการ กำลังดำเนินการ 2555
On going เกลือทะเล (Literature) Literature กำลังดำเนินการ กำลังดำเนินการ 2555
On going เกลือสินเธาว์ (Literature) Literature กำลังดำเนินการ กำลังดำเนินการ 2555
On going กะปิ (Literature) Literature กำลังดำเนินการ กำลังดำเนินการ 2555
On going น้ำปลา (Literature) Literature กำลังดำเนินการ กำลังดำเนินการ 2555
On going น้ำผึ้งกรอง (ยังไม่ผ่านกระบวนการอบ) ( Literature) Literature กำลังดำเนินการ กำลังดำเนินการ 2555
On going นมผึ้ง royal jelly (Literature) Literature กำลังดำเนินการ กำลังดำเนินการ 2555
On going งา (Field) Field กำลังดำเนินการ กำลังดำเนินการ 2555
On going เห็ดหอม (Field) Field กำลังดำเนินการ กำลังดำเนินการ 2555
On going หอยแครง (Field) Field กำลังดำเนินการ กำลังดำเนินการ 2555
On going หอยแมลงภู่ (Field) Field กำลังดำเนินการ กำลังดำเนินการ 2555
On going หอยหวาน (เลี้ยง Cement) (Field) Field กำลังดำเนินการ กำลังดำเนินการ 2555
On going หอยหลอด (Field) Field กำลังดำเนินการ กำลังดำเนินการ 2555
On going ปลากระพงขาว (Field) Field กำลังดำเนินการ กำลังดำเนินการ 2555
On going ปลากะรัง (ปลาเก๋า) (Field) Field กำลังดำเนินการ กำลังดำเนินการ 2555
On going กุ้งขาวแวนนาไม (Field) Field กำลังดำเนินการ กำลังดำเนินการ 2555
On going ปลาทับทิม (Field) Field กำลังดำเนินการ กำลังดำเนินการ 2555
On going ปลาช่อน (Field) Field กำลังดำเนินการ กำลังดำเนินการ 2555
On going ปลาสวาย (Field) Field กำลังดำเนินการ กำลังดำเนินการ 2555
On going เป็ดเนื้อ (ฟาร์มควบคุมอากาศ) (Field) Field กำลังดำเนินการ กำลังดำเนินการ 2555
On going น้ำมันงา (Field) Field กำลังดำเนินการ กำลังดำเนินการ 2555
On going เกลือทะเล (Field) Field กำลังดำเนินการ กำลังดำเนินการ 2555
On going เกลือสินเธาว์ (Field) Field กำลังดำเนินการ กำลังดำเนินการ 2555
On going น้ำผึ้งกรอง (ยังไม่ผ่านกระบวนการอบ) (Field) Field กำลังดำเนินการ กำลังดำเนินการ 2555
On going นมผึ้ง royal jelly (Field) Field กำลังดำเนินการ กำลังดำเนินการ 2555
หมายเหตุสถานะฐานข้อมูล : กำลังดำเนินการ = กำลังดำเนินการ   แก้ไข = แก้ไข   เสร็จสิ้น = เสร็จสิ้น   สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ = สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้   
800 Record(s), 8 Page(s)
100 record(s)/page
Page : << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8