กลับหน้าเว็บหลัก

ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของประเทศไทย

เงื่อนไขการค้นหา
Keyword :    กลุ่ม LCI :    ประเภท : G to G   G to G Literature   C to G   (หากไม่ติ๊กเลยหมายถึงแสดงทั้งหมด)
  แสดงหน้าละ : รายการ             
หมายเหตุสถานะฐานข้อมูล : กำลังดำเนินการ = กำลังดำเนินการ   แก้ไข = แก้ไข   เสร็จสิ้น = เสร็จสิ้น   สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ = สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้   
กลุ่มชื่อกลุ่มหลักกลุ่มย่อยรายละเอียดG to GG to G LiteratureC to GRef. Year
WG6 : CONSTRUCTION MATERIALS ฉนวนใยแก้ว Glass&Mirror Glass fibre เสร็จสิ้น 2550
WG6 : CONSTRUCTION MATERIALS ไม้อัด Alternative Materials for Wood Plywood เสร็จสิ้น 52
WG6 : CONSTRUCTION MATERIALS แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง Alternative Materials for Wood Medium Density Fiber Board (MDF) เสร็จสิ้น 52
WG6 : CONSTRUCTION MATERIALS แผ่นชิ้นไม้สับ Alternative Materials for Wood Woodchip เสร็จสิ้น 52
WG6 : CONSTRUCTION MATERIALS อิฐมวลเบาประเภท G2 เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2555
WG6 : CONSTRUCTION MATERIALS อิฐมวลเบาประเภท G4 เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2555
WG6 : CONSTRUCTION MATERIALS คานคอนกรีตมวลเบาสำเร็จรูป เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2555
WG6 : CONSTRUCTION MATERIALS ผนังคอนกรีตมวลเบาสำเร็จรูป เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2555
WG6 : CONSTRUCTION MATERIALS พื้นคอนกรีตมวลเบาสำเร็จรูป เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2555
WG6 : CONSTRUCTION MATERIALS ข้อต่อท่อเหล็กแบบตรง ขนาด 1/2 นิ้ว เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2555
WG6 : CONSTRUCTION MATERIALS ข้อต่อท่อเหล็กแบบสามทาง ขนาด 1/2 นิ้ว เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2555
WG6 : CONSTRUCTION MATERIALS ข้อต่อท่อเหล็กแบบงอ 90 องศา ขนาด 1/2 นิ้ว เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2555
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS อาหารสุกร Feedmill Swine feed เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2551
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS อาหารไก่เนื้อที่มีโปรตีนจากเนื้อสัตว์เป็นองค์ประกอบ Feedmill Broilers feed เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2551
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS อาหารไก่เนื้อที่ไม่มีโปรตีนจากเนื้อสัตว์เป็นองค์ประกอบ Feedmill Broilers feed - non protein content from animal เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2551
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS อาหารไก่ไข่ Feedmill Layers feed เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2551
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS ข้าวโพด Feedmill Maize เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2551
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS ไซโลข้าวโพด Feedmill Maize silo เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2551
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS ถั่วเหลือง Feedmill Soybean เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2551
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS ปลาป่นที่ผลิตจากเศษปลาซูริมิ Feedmill Fishmeal from surimi เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2551
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS ปลาป่นที่ผลิตจากเศษปลาทูน่ากระป๋อง Feedmill Fishmeal from tuna เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2551
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS ปลาป่นที่ผลิตจากปลาเป็ด Feedmill Fishmeal from trash fish เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2551
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS กากถั่วเหลือง Feedmill Soybean meal เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2551
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS เศษปลาจากซูริมิ Feedmill Surimi meal เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2551
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS เศษปลาจากทูน่ากระป๋อง Feedmill Tuna meal เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2551
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS ปลาเป็ด Feedmill Trash fish เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2551
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS ลานตากข้าวโพด Feedmill Corn, drying yard, 15% moisture เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2551
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS ไก่เนื้อมีชีวิต Livestocks and Products เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ 2553
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS ไก่เนื้อมีชีวิตเลี้ยงแบบเจ Livestocks and Products เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ 2553
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS ไก่สดทั้งตัว Livestocks and Products เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ 2553
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS ไก่สดชำแหละ Livestocks and Products เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ 2553
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS ไก่สดชำแหละอื่นๆ Livestocks and Products เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ 2553
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS ไข่ไก่ การเลี้ยงไก่ไข่ Livestocks and Products เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ 2553
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS การเลี้ยงสุกรขุนมีชีวิต Livestocks and Products เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ 2553
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS สุกรขุนชำแหละ Livestocks and Products เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ 2553
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS สุกรขุนชำแหละอื่นๆ Livestocks and Products เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ 2553
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS โคเนื้อมีชีวิต: โคเนื้อระยะขุนน้อยกว่า 6 เดือน Livestocks and Products เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ 2553
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS โคเนื้อมีชีวิต: โคเนื้อระยะขุน 6-12 เดือน Livestocks and Products เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ 2553
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS โคเนื้อมีชีวิต: โคเนื้อระยะขุนมากกว่า 12 เดือน Livestocks and Products เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ 2553
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS โคเนื้อชำแหละ Livestocks and Products เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ 2553
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS โคเนื้อชิ้นส่วนอื่นๆ ชำแหละ Livestocks and Products เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ 2553
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS หนังโคสด Livestocks and Products เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ 2553
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS น้ำนมดิบจากโค Livestocks and Products เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ 2553
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS น้ำนมดิบจากศูนย์รวบรวมน้ำนม Livestocks and Products เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ 2553
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS ปลาดุก Livestocks and Products เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ 2553
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS ปลานิล Livestocks and Products เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ 2553
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS การเพาะกล้ายาง Rubber เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ 2553
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS น้ำยางสดจากสวนยาง Rubber เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ 2553
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS การผลิตน้ำยางข้น Rubber เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ กำลังดำเนินการ 2553
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS การผลิตยางก้อนถ้วยจากสวนยาง Rubber เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ 2553
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS การผลิตยางสกริมเครพ Rubber เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ 2553
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS ยางแท่ง STR 10/20 10/20 CV Rubber เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ กำลังดำเนินการ 2553
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS ยางแท่ง STR XL/5L Rubber เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ กำลังดำเนินการ 2553
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS ยางแท่ง STR 10/20 CV Rubber เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ กำลังดำเนินการ 2553
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS ยางแท่ง STR 5 CV Rubber เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ กำลังดำเนินการ 2553
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS การปลูกข้าวจ้าว Rice เสร็จสิ้น 2551
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS การปลูกข้าวเหนียว Rice เสร็จสิ้น 2551
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS การปลูกข้าวจ้าวอินทรีย์ Rice เสร็จสิ้น 2551
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS การปลูกข้าวเหนียวอินทรีย์ Rice เสร็จสิ้น 2551
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS การปลูกข้าวสาลี Rice เสร็จสิ้น 2551
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS การแปรรูปข้าวเป็นข้าวขาว Rice เสร็จสิ้น 2551
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS การแปรรูปข้าวเป็นข้าวกล้อง Rice เสร็จสิ้น 2551
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS การแปรรูปข้าวเป็นข้าวท่อน Rice เสร็จสิ้น 2551
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS การแปรรูปข้าวเป็นข้าวหัก Rice เสร็จสิ้น 2551
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS การแปรรูปข้าวเป็นข้าวนึ่ง Rice เสร็จสิ้น 2551
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS การผลิตรำข้าว Rice เสร็จสิ้น 2551
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS การผลิตแกลบ Rice เสร็จสิ้น 2551
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS การแปรรูปข้าวจ้าวขาวเป็นแป้งข้าวจ้าว Rice เสร็จสิ้น 2551
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS การแปรรูปข้าวเหนียวขาวเป็นแป้งข้าวเหนียว Rice เสร็จสิ้น 2551
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS การทำเส้นก๋วยเตี๋ยว Rice เสร็จสิ้น 2551
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS การทำเส้นขนมจีน Rice เสร็จสิ้น 2551
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงแกลบ Rice เสร็จสิ้น 2551
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS เยื่อกระดาษชนิดฟอกขาว จากชานอ้อย Pulp&Paper Bleached Bagasse Pulp เสร็จสิ้น 2551
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS เยื่อกระดาษชนิดฟอกขาว จากยูคาลิปตัส Pulp&Paper Bleached Eucalyptus Pulp เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2551
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS เยื่อกระดาษชนิดไม่ฟอกขาว Pulp&Paper Unbleached Eucalyptus Pulp เสร็จสิ้น 2551
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS กระดาษคราฟท์ชนิดทำลอน Pulp&Paper Corrugating Medium เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2551
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS กระดาษคราฟท์ชนิดทำผิวกล่อง Pulp&Paper Test Liner Board เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2551
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS กระดาษพิมพ์เขียนแบบเคลือบผิว Pulp&Paper Coated Printing & Writing Paper เสร็จสิ้น 2551
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS กระดาษพิมพ์เขียนไม่เคลือบผิว Pulp&Paper Uncoated Printing & Writing Paper เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2551
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS กระดาษกล่องขาวเคลือบแป้งหรือกระดาษกล่องแป้งหลังเทา (กระดาษดูเพล็อกซ์) Pulp&Paper Duplex Paper เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2551
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS กระดาษหนังสือพิมพ์ Pulp&Paper Newsprint Paper เสร็จสิ้น 2551
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS ไม้ยางพาราสด Wood (Para-wood) เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ 2552
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS น้ำยางสด Wood (Para-wood) เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ 2552
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS ขี้ยางก้อนถ้วย Wood (Para-wood) เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ 2552
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS ไม้ยางพาราสดท่อน Wood (Para-wood) เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ 2552
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS กิ่งไม้ Wood (Para-wood) เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ 2552
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS ไม้ยางพาราแปรรูป AB Wood (Para-wood) เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ 2552
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS ไม้ยางพาราแปรรูป C Wood (Para-wood) เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ 2552
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS ปีกไม้ Wood (Para-wood) เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ 2552
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS ขี้เลื่อยจากไม้แปรรูป Wood (Para-wood) เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ 2552
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS ไม้ประสาน AB Wood (Para-wood) เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ 2552
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS ไม้ประสาน C Wood (Para-wood) เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ 2553
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS ขี้เลื่อยจากไม้ประสาน Wood (Para-wood) เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ 2554
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS ไม้อัดประสาน AB Wood (Para-wood) เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ 2555
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS ไม้อัดประสาน C Wood (Para-wood) เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ 2556
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS ขี้เลื่อยจากไม้อัดประสาน Wood (Para-wood) เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ 2557
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS ไม้พาเลท Wood (Para-wood) เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ 2558
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS ขี้เลื่อยจากไม้พาเลท Wood (Para-wood) เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ 2559
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS การปลูกมันสำปะหลังแบบ Conventional Cassava เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ 2553
WG7 : AGRICULTURE and AGRO-PRODUCTS การปลูกมันสำปะหลังแบบปลอดภัย Cassava เสร็จสิ้น กำลังดำเนินการ 2553
หมายเหตุสถานะฐานข้อมูล : กำลังดำเนินการ = กำลังดำเนินการ   แก้ไข = แก้ไข   เสร็จสิ้น = เสร็จสิ้น   สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ = สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้   
800 Record(s), 8 Page(s)
100 record(s)/page
Page : << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >>