กลับหน้าเว็บหลัก

ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของประเทศไทย

เงื่อนไขการค้นหา
Keyword :    กลุ่ม LCI :    ประเภท : G to G   G to G Literature   C to G   (หากไม่ติ๊กเลยหมายถึงแสดงทั้งหมด)
  แสดงหน้าละ : รายการ             
หมายเหตุสถานะฐานข้อมูล : กำลังดำเนินการ = กำลังดำเนินการ   แก้ไข = แก้ไข   เสร็จสิ้น = เสร็จสิ้น   สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ = สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้   
กลุ่มชื่อกลุ่มหลักกลุ่มย่อยรายละเอียดG to GG to G LiteratureC to GRef. Year
WG1 : NATURAL GAS ก๊าซมีเทน (C1) Methane (sale gas) เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2551
WG1 : NATURAL GAS ก๊าซอีเทน (C2) Ethane เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2551
WG1 : NATURAL GAS ก๊าซโพรเพน (C3) Propane เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2551
WG1 : NATURAL GAS ก๊าซปิเตรเลียมเหลว (LPG) จากโรงแยกก๊าซ (C3-C4) Liquefied petroleum gas from natural gas separation เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2551
WG1 : NATURAL GAS ก๊าซธรรมชาติเหลว (NGL) Natural gas liquids (NGL) เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2551
WG1 : NATURAL GAS ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Carbon dioxide เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2551
WG2 : REFINERY ก๊าซปิเตรเลียมเหลว (LPG) จากโรงกลั่นน้ำมัน Liquefied petroleum gas from refinery เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2548
WG2 : REFINERY กำมะถัน Sulfur เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2548
WG2 : REFINERY น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว 95 Gasoline oil เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2548
WG2 : REFINERY น้ำมันก๊าดหรือน้ำมันเครื่องบิน Kerosene/Jet oil เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2548
WG2 : REFINERY น้ำมันแนฟธา Naphtha oil เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2548
WG2 : REFINERY น้ำมันเตา Fuel oil เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2548
WG2 : REFINERY น้ำมันดีเซล Diesel oil เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2552
WG3 : PETROCHEMICAL PRODUCTS เอทิลีน Ethylene เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2548
WG3 : PETROCHEMICAL PRODUCTS โพรพิลีน Propylene (PP) เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2548
WG3 : PETROCHEMICAL PRODUCTS เบนซีน Benzene เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2549
WG3 : PETROCHEMICAL PRODUCTS โทลูอีน Toluene เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2548
WG3 : PETROCHEMICAL PRODUCTS พาราไซลีน P-Xylene เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2548
WG3 : PETROCHEMICAL PRODUCTS ไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ Vinyl Chlodie Monomer (VCM) เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2549
WG3 : PETROCHEMICAL PRODUCTS โพลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ Low Density Polyethylene (LDPE) เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2549
WG3 : PETROCHEMICAL PRODUCTS โพลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น Linear Low Density Polyethylene (LLDPE) เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2549
WG3 : PETROCHEMICAL PRODUCTS โพลิโพรพิลีน Polypropylene (PP) เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2550
WG3 : PETROCHEMICAL PRODUCTS อะคริโลไนไทรล์-บิวทาไดอีน-สไตรีน Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2549
WG3 : PETROCHEMICAL PRODUCTS โพลิไวนิลคอลไรด์ Ployvinyl Chloride (PVC) เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2549
WG3 : PETROCHEMICAL PRODUCTS โพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง High Density Polyethylene (HDPE) เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2551
WG3 : PETROCHEMICAL PRODUCTS มิกซ์ซีสี่ Mixed C4 เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2548
WG3 : PETROCHEMICAL PRODUCTS เอทิลีนออกไซด์ Ethylene Oxide (EO) เสร็จสิ้น 2551
WG3 : PETROCHEMICAL PRODUCTS เอทิลีนไกลคอล Ethylene Glycol (EG) เสร็จสิ้น 2551
WG3 : PETROCHEMICAL PRODUCTS คาโปรแลคแทม Caprolactam เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2551
WG3 : PETROCHEMICAL PRODUCTS ไซโคลเฮกเซน Cyclohexane เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2551
WG3 : PETROCHEMICAL PRODUCTS บิสฟีนอลเอ Bisphenol A (BPA) เสร็จสิ้น 2551
WG3 : PETROCHEMICAL PRODUCTS โพลิคาร์บอเนต Polycarbonate (PC) เสร็จสิ้น 2551
WG3 : PETROCHEMICAL PRODUCTS โพลิสไตรีนทนแรงกระแทกสูง (HIPS) High Impact Polystyrene (HIPS) เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2551
WG3 : PETROCHEMICAL PRODUCTS เจนเนอรัลไพโพส โพลิสไตรีน (GPPS) General Purposed Polystyrene (GPPS) เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2551
WG3 : PETROCHEMICAL PRODUCTS สไตรีน อะคริโลไนทริล Styrene Acrylonitrile (SAN) เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2549
WG3 : PETROCHEMICAL PRODUCTS สไตรีนโมโนเมอร์ Styrene Monomer (SM) เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2551
WG4 : FERROUS and NON-FERROUS เหล็กแท่งยาว Ferrous Steel billet เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ เสร็จสิ้น 2549
WG4 : FERROUS and NON-FERROUS เหล็กแท่งแบน Ferrous Steel slab เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2549
WG4 : FERROUS and NON-FERROUS เหล็กเส้น Ferrous Steel bar เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ เสร็จสิ้น 2549
WG4 : FERROUS and NON-FERROUS เหล็กลวด Ferrous Steel wire rod เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ เสร็จสิ้น 2549
WG4 : FERROUS and NON-FERROUS เหล็กแผ่นรีดร้อน Ferrous Steel hot rolled coil เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2549
WG4 : FERROUS and NON-FERROUS เหล็กแผ่นรีดเย็น Ferrous Steel cold rolled coil เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2549
WG4 : FERROUS and NON-FERROUS เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อน Ferrous Steel hot-dip galvanized sheet เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2549
WG4 : FERROUS and NON-FERROUS เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยวิธีทางไฟฟ้า Ferrous Steel electrogalvanized sheet เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2549
WG4 : FERROUS and NON-FERROUS เหล็กแผ่นไร้สนิม Ferrous Stainless steel sheet เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น 2549
WG4 : FERROUS and NON-FERROUS เส้นลวดทองแดง ความบริสุทธิ์ 99.96 % Non-Ferrous Copper wire เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2550
WG4 : FERROUS and NON-FERROUS อลูมิเนียมแท่งผสม ความบริสุทธิ์ 97% Non-Ferrous Aluminum alloy เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2550
WG4 : FERROUS and NON-FERROUS ดีบุกแท่งบริสุทธิ์ ความบริสุทธิ์ 99.9% Non-Ferrous Tin ingot เสร็จสิ้น 2550
WG4 : FERROUS and NON-FERROUS ตะกั่วแท่ง ความบริสุทธิ์ 99.9% Non-Ferrous Lead ingot เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2550
WG5 : INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATION Thai Electrical grid mix Electric Grid Mix เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2555
WG5 : INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATION Truck No.1: รถตู้บรรทุก 4 ล้อ ขนาดเล็ก Full load 1.5 ตัน Transportation By Truck วิ่งปกติ 0% Loading เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2552
WG5 : INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATION Transportation By Truck 50% Loading เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2552
WG5 : INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATION Transportation By Truck 75% Loading เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2552
WG5 : INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATION Transportation By Truck 100% Loading เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2552
WG5 : INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATION Transportation By Truck วิ่งแบบสมบุกสมบัน 0% Loading เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2552
WG5 : INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATION Transportation By Truck 50% Loading เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2552
WG5 : INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATION Transportation By Truck 75% Loading เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2552
WG5 : INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATION Transportation By Truck 100% Loading เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2552
WG5 : INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATION Truck No.2: รถกระบะบรรทุก 4 ล้อ Full load 7 ตัน Transportation By Truck วิ่งปกติ 0% Loading เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2552
WG5 : INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATION Transportation By Truck 50% Loading เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2552
WG5 : INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATION Transportation By Truck 75% Loading เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2552
WG5 : INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATION Transportation By Truck 100% Loading เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2552
WG5 : INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATION Transportation By Truck วิ่งแบบสมบุกสมบัน 0% Loading เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2552
WG5 : INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATION Transportation By Truck 50% Loading เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2552
WG5 : INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATION Transportation By Truck 75% Loading เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2552
WG5 : INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATION Transportation By Truck 100% Loading เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2552
WG5 : INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATION Truck No.3: รถตู้บรรทุก 4 ล้อ Full load 7 ตัน Transportation By Truck วิ่งปกติ 0% Loading เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2552
WG5 : INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATION Transportation By Truck 50% Loading เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2552
WG5 : INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATION Transportation By Truck 75% Loading เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2552
WG5 : INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATION Transportation By Truck 100% Loading เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2552
WG5 : INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATION Transportation By Truck วิ่งแบบสมบุกสมบัน 0% Loading เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2552
WG5 : INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATION Transportation By Truck 50% Loading เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2552
WG5 : INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATION Transportation By Truck 75% Loading เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2552
WG5 : INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATION Transportation By Truck 100% Loading เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2552
WG5 : INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATION Truck No.4: รถกระบะบรรทุก 6 ล้อ ขนาดเล็ก Full load 8.5 ตัน Transportation By Truck วิ่งปกติ 0% Loading เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2552
WG5 : INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATION Transportation By Truck 50% Loading เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2552
WG5 : INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATION Transportation By Truck 75% Loading เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2552
WG5 : INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATION Transportation By Truck 100% Loading เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2552
WG5 : INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATION Transportation By Truck วิ่งแบบสมบุกสมบัน 0% Loading เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2552
WG5 : INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATION Transportation By Truck 50% Loading เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2552
WG5 : INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATION Transportation By Truck 75% Loading เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2552
WG5 : INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATION Transportation By Truck 100% Loading เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2552
WG5 : INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATION Truck No.5: รถตู้บรรทุก 6 ล้อ ขนาดเล็ก Full load 8.5 ตัน Transportation By Truck วิ่งปกติ 0% Loading เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2552
WG5 : INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATION Transportation By Truck 50% Loading เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2552
WG5 : INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATION Transportation By Truck 75% Loading เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2552
WG5 : INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATION Transportation By Truck 100% Loading เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2552
WG5 : INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATION Transportation By Truck วิ่งแบบสมบุกสมบัน 0% Loading เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2552
WG5 : INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATION Transportation By Truck 50% Loading เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2552
WG5 : INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATION Transportation By Truck 75% Loading เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2552
WG5 : INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATION Transportation By Truck 100% Loading เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2552
WG5 : INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATION Truck No.6: รถกระบะบรรทุก 6 ล้อ ขนาดใหญ่ Full load 11 ตัน Transportation By Truck วิ่งปกติ 0% Loading เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2552
WG5 : INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATION Transportation By Truck 50% Loading เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2552
WG5 : INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATION Transportation By Truck 75% Loading เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2552
WG5 : INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATION Transportation By Truck 100% Loading เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2552
WG5 : INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATION Transportation By Truck วิ่งแบบสมบุกสมบัน 0% Loading เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2552
WG5 : INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATION Transportation By Truck 50% Loading เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2552
WG5 : INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATION Transportation By Truck 75% Loading เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2552
WG5 : INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATION Transportation By Truck 100% Loading เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2552
WG5 : INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATION Truck No.7: รถตู้บรรทุก 6 ล้อ ขนาดใหญ่Full load 11 ตัน Transportation By Truck วิ่งปกติ 0% Loading เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2552
WG5 : INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATION Transportation By Truck 50% Loading เสร็จสิ้น เสร็จสิ้น สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ 2552
หมายเหตุสถานะฐานข้อมูล : กำลังดำเนินการ = กำลังดำเนินการ   แก้ไข = แก้ไข   เสร็จสิ้น = เสร็จสิ้น   สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้ = สามารถขอฐานข้อมูลนี้ได้   
800 Record(s), 8 Page(s)
100 record(s)/page
Page : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | >>